Browse By

Tag Archives: rolnictwo

Produkcja nawozów: granica biznesu a odpowiedzialność

Dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica komentuje dla Pierwszego Portalu Rolnego sytuację na rynku nawozów w kontekście powiązania branży syntezy chemicznej z innymi sektorami gospodarki. W obecnej sytuacji międzynarodowej i gospodarczej niezbędne jest – pisze dr Dawid Piekarz – łączenie myślenia biznesowego i komercyjnego z

Polsko-ukraińska współpraca w sektorze rolnym: szanse i zagrożenia

Kontynuując rozważania dotyczące ekonomicznej współpracy Polski i Ukrainy, chciałbym poruszyć dziś nieco wrażliwą, przynajmniej w wymiarze krótkookresowym, kwestię kooperacji przy sprzedaży ukraińskich płodów rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem pszenicy. Zarządzanie tym obszarem wymaga bowiem od obydwu stron (choć większa odpowiedzialność spoczywa na stronie ukraińskiej), dobrej woli

Polskie rolnictwo – wyzwania, które są szansą

Kluczowe wyzwania dla rolnictwa i przetwórstwa w zakresie ESG, zrównoważony system żywnościowy, transformacja produkcji i konsumpcji żywności w obliczu globalnych wyzwań czy w końcu bezpieczeństwo żywnościowe. To kluczowe zagadnienia, które wyjaśniali 18 maja uczestnicy webinaru eksperckiego „Od pola do stołu – czyli jak ma wyglądać

Krajowa Grupa Spożywcza – czy szansa dla polskiej gospodarki?

Tylko wydatki rozsądnie czynione doskonalą rolnictwo – te słowa patrona naszej fundacji, Stanisława Staszica, przypomniały mi się w trakcie konferencji poświęconej powołaniu Krajowej Grupy Spożywczej. Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw można założyć, że powstanie spółki długofalowo nie tylko udoskonali polskie rolnictwo, ale również zwiększy

Konsekwencje wzrostu cen nawozów

– Ceny nawozów bądź środków niezbędnych do uprawy raczej rzadko trafiają na strony serwisów ekonomicznych. Po pierwsze, nie wzbudzają one z reguły emocji analityków i konsumentów, po drugie, w odróżnieniu od surowców energetycznych, konsument rzadko odczuwa ich wpływ na swój portfel. Tymczasem trwający kryzys gazowy

Likwidacja PGR-ów: leseferyzm w karykaturze

Państwowe Gospodarstwa Rolne nie miały szansy na przetrwanie, ale sposób ich likwidacji był skandalem i błędem – pisze Piotr Gursztyn Przy każdej głośniejszej aktywności Leszka Balcerowicza wraca sprawa jego winy bądź zasług odnośnie likwidacji PGR-ów. Słychać wtedy głosy jednoznaczne – z jednej strony, że to

Kukurydza a sprawa polska

Opinia publiczna zapomina już o tzw. „piątce dla zwierząt”. Nieszczęśliwy ten projekt obumiera w sposób naturalny i jest to krzepiący przykład zwycięstwa zdrowego rozumu nad chwilowym szaleństwem. Nie jest jednak tak, że sprawa jest zamknięta. Polskie rolnictwo musi liczyć się w przyszłości z tym, że

Chwalmy, nie piętnujmy

Patriotyzm gospodarczy to idea, której znaczenie czasie kryzysu nabiera szczególnego znaczenia. Wiąże się on ze wspieraniem polskich firm i polskich wytwórców, ale trzeba to robić rozważnie. Wspierać, a nie piętnować. Szczególnie, gdy owo piętnowanie oparte jest na fałszywych przesłankach. Medialną burzę wywołała publikacja przez Ministerstwo