Wieniec od Instytutu Staszica w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Browse By

1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przy tablicy upamiętniającej ofiary Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie oraz przy pomniku Jana Rodowicza „Anody” odbyły się uroczystości, upamiętniające bohaterów antykomunistycznego podziemia. Wzięli w nich udział m.in. wicepremier, minister kultury Piotr Gliński oraz wiceminister kultury Piotr Mazurek. Wieniec złożyła prezes Instytutu Staszica, profesor Agnieszka Domańska.

Naszym obowiązkiem jest pamięć. Pamiętamy. Żeby faktycznie pamiętać musimy tę pamięć instytucjonalizować i o nią dbać. Musimy budować instytucje pamięci. Tu, w tym budynku, gdzie kiedyś katowano i męczono bojowników o polskość jest małe muzeum, które jest uświęcone krwią naszych przodków, tych patriotów których pamiętamy, ale takich miejsc jest znacznie więcej – powiedział Piotr Gliński.

Wicepremier podkreślił, że „tamte wybory są w jakimś sensie wciąż aktualne. Żołnierze Wyklęci opowiadali się za Polską a byli tacy, którzy Polski nie widzieli jako celu dla naszej wspólnoty. To rozróżnienie jest aktualne”.