Browse By

Monthly Archives: grudzień 2022

Waloryzacja musi objąć również projektantów i nadzór

Rozmowa z Anną Oleksiewicz, prezes zarządu Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów Firmy budowlane wywalczyły waloryzację rządowych kontraktów na drogi. Pozostaje nierozstrzygnięta kwestia kontraktów kolejowych. A co z kontraktami projektantów i nadzorców inwestycji? Istotnie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, latem bieżącego roku rozpoczęła podpisywanie aneksów

Prawo jest jak pajęczyna: podwójny standard polskich sądów

 Prawnicy mają sympatie polityczne i bardzo wyraziste światopoglądy. Także sędziowie. I coraz częściej dają temu publicznie wyraz. Co coraz bardziej to rujnuje i tak już niskie zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.  „Chyba możemy ustalić, że Święty Mikołaj jest po naszej stronie” – napisała znana i zaangażowana

Czy mały atom zdekarbonizuje światową gospodarkę?

Modułowe reaktory atomowe, tzw. mały atom, coraz częściej są postrzegane jako sposób na sprawne zastępowanie tymi generatorami tradycyjnych bloków węglowych. Polska i Wielka Brytania w podobnej sytuacji Zaczął nie byle kto, bo prezydent USA: podczas szczytu klimatycznego COP 27 w Egipcie Prezydent Biden ogłosił Projekt

Orlen traci na sprzedaży detalicznej paliw

Grupa Orlen ogłosiła – po raz pierwszy – kwartalne wyniki skonsolidowane z wynikami Lotosu. Zysk operacyjny EBITDA wyniósł 11,7 mld zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły 73 mld zł, z czego około połowy pochodziło ze sprzedaży za granicą. Co ważne w ogłoszonych wynikach? To, że

Fuzja Orlenu z Lotosem, to nie błąd, to szansa

Czy można sprzeciwiać się kontrolowanemu wpuszczeniu mniejszościowego inwestora do firmy, argumentując to brakiem zgody na sprzedaż aktywów wrażliwych, a jednocześnie być zwolennikiem całkowitej prywatyzacji tejże firmy? Logicznie rzecz biorąc – nie. Jednak Janusz Steinhoff, radykalny przeciwnik budowy koncernu multienergetycznego na bazie Orlenu i Lotosu, idzie