Browse By

Daily Archives: 30 grudnia 2022

Sukcesy w repolonizacji

Na antenie Programu 1 Polskiego Radia dr Piotr Balcerowski analizował sukcesy w obszarze repolonizacji gospodarki. Takim przykładem zdaniem wiceprezesa Instytutu Staszica było przejęcie PKP Energetyka przez Grupę PGE, które zwiększa bezpieczeństwo kolejowe. Grupa Kapitałowa PKP Energetyka to dostawca energii elektrycznej dla kolei. Posiada sieć dystrybucyjną