Browse By

Daily Archives: 5 października 2022

Reperacje: komentarze w Niemczech nt. noty dyplomatycznej

W Polskim Radio 24, Olga Doleśniak-Harczuk, ekspert Instytutu Staszica przybliżyła komentarze niemieckiej prasy nt. polskiej noty dyplomatycznej w sprawie reparacji wojennych. W wielu z nich podkreślano, że znaczenie miał dzień jej podpisania – Dzień Jedności Niemiec. – Jeden z dziennikarzy zestawił, jak uczczono Dzień Jedności