Debata nt. przyszłości polskiej energetyki

Browse By

Bezpieczeństwo energetyczne, surowce przyszłości, inwestycje, wyzwania związane z zieloną transformacją to tematy debaty w programie Biznes Teraz organizowanej przez Business Insider Polska.

Wśród jej uczestników był dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica. Inni uczestnicy dyskusji to: Aleksander Śniegocki, prezes Instytutu Reform i Karol Wolff, dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych PKN Orlen.

Więcej: https://businessinsider.com.pl/biznes/polska-energetyka-wyzwania-i-surowce-przyszlosci/dfvtg8s