Wątpliwe obawy o bezpieczeństwo państwa?

Browse By

Wiceprezes Instytutu Staszica, dr Piotr Balcerowski na portalu wgospodarce.pl analizuje interpelację poselską Marka Biernackiego dotyczącą wejścia na polski rynek Saudi Aramco.

– Podniesione w niej wątki usiłują nagłośnić eksperci związani z PO, m.in. z Instytutu Obywatelskiego. Prawdą jest, że interpelacja robi uderzające wrażenie, jednak nie tyle w kwestii zbycia części aktywów Lotosu, co stanu wiedzy ekonomicznej obecnej opozycji i żonglerki, żeby nie powiedzieć – manipulacji faktami – stwierdza Piotr Balcerowski.

– Kolejne pytania pana posła – zauważa wiceprezes Instytutu Staszica – są w istocie powtórzeniami i wariantami poprzednich, a ich nadprodukcja to celowy zabieg socjotechniczny autora, zwany zatruciem informacyjnym. Jego funkcją jest z jednej strony zyskanie (poprzez ilościowe multiplikacje) powagi i uczoności, z drugiej – skomplikowanie wbrew pozorom prostych spraw, których zrozumienie przez odbiorcę staje się tym samym trudniejsze. Łatwiej wówczas osiągnąć impresyjno-emocjonalny, oparty na strachu cel, wywołanie przekonania, że „coś musi być na rzeczy”.

Więcej: https://wgospodarce.pl/opinie/115551-falszywa-troska-o-bezpieczenstwo-panstwa

Foto: orlen.pl