Dobra Kariera: staże w Enea

Browse By

Grupa Enea to nowoczesny pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w gospodarce krajowej. Działalność Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudnia ponad 16 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania – czytamy na stronie Salonu24 w publikacji nt. możliwości odbycia stażu w Enea w ramach programu: Dobra Kariera. Inicjatorem projektu dla młodych profesjonalistów jest Instytut Staszica.

Więcej nt. możliwości stażu w Grupie Enea: https://www.salon24.pl/u/instytut-staszica/1241205,staze-w-enea

Foto: media.enea.pl