Poznaliśmy laureatów IX edycji Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania

Browse By

Znamy rozstrzygnięcia kolejnej edycji Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania, którego partnerem merytorycznym był Instytut Staszica. Kapituła Konkursu, na uroczystej Gali w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w dn. 10 października br., przyznała nagrody następującym firmom i instytucjom:

  • Programy stażowe – Emitel
  • Wolontariat – PGE Polska Grupa Energetyczna
  • Motywacja – Benefit Systems
  • Edukacja –  Żabka
  • Bezpieczeństwo – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
  • Firma przyjazna niepełnosprawnym – Poczta Polska

Kapituła Konkurs przyznała również Nagrodę Specjalną dla firmy PwC za wszystkie działania skierowane do pracowników. W Konkursie wyróżniono dziennikarzy, dla których tematyka pracownicza jest bardzo bliska. Nagrody w tej kategorii otrzymali: Anna Popek, dziennikarka i prezenterka telewizyjna oraz dziennikarz RMF FM – Michał Dobrołowicz.

Wręczenie nagród poprzedziła debata pt. „Zawody wysokiego ryzyka i stresu – jak zapewnić optymalne warunki pracy dla przedstawicieli trudnych zawodów”, która poświęcona była zagadnieniom zapewniania bezpieczeństwa pracowników zawodów wysokiego ryzyka, a także specyfice wyzwań w zawodach trudnych i niebezpiecznych – aspektom medycznym, psychologicznym i prawnym. W debacie wzięli udział przedstawiciele zawodów szczególnie narażonych na ryzyko i stres m.in.: Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Jerzy Godek, Członek Zarządu Emitel; st. bryg. mgr inż. Piotr Strawa, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej a także Tomasz Kaszewski, lekarz medycyny, Centra Medyczne HARMONIA (Grupa LUX MED), które specjalizują się w zakresie mental health oraz Bartosz Graś, adwokat i wspólnik kancelarii Kijewski Graś.

„Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa, zapoczątkowana w 2009 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami. Podstawowym celem Konkursu jest promowanie wśród pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi polityki pracowniczej i polityki socjalnej. Tytuł ten przyznawany jest firmom i instytucjom, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania – uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw. Wyróżniani są również dziennikarze i publicyści, promujący powyższe idee.

Inicjatywa odbywa się w tym roku pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

Sponsorem Gali jest firma Kapsch Telematic Services, Diaverum, Polonus sp. z o. o. – właściciel marki „Polonaise”.

Patronat medialny nad IX edycją Konkursu objęli: „Polska The Times”, „Gazeta Polska”, „Super Biznes” – dodatek ekonomiczny „Super Expressu”, agencja informacyjna ISBnews, Polskie Radio Program 3., RaportCSR.pl, Kurier365.pl, Biznesciti.com i Katolickie Radio Podlasie.