„Unia energetyczna – solidarna i niezależna Europa”. Debata z udziałem eksperta IS

Browse By

Jerzy Kurella – ekspert ds. energetycznych Instytutu Staszica będzie jednym z panelistów podczas debaty dotyczącej unii energetycznej, która odbędzie się 17 maja br. o godz. 10 w Centrum Zielna w Warszawie, przy ul. Zielnej 37.

UE definiuje cele unii energetycznej jako „zapewnienie konsumentom bezpiecznej, przyjaznej dla klimatu, konkurencyjnej i przystępnej cenowo energii”.  W Polsce zwraca się w tym kontekście przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dostaw i uniezależnienie się od jednego dostawcy. Dla innych krajów priorytetem jest czysta energia i zwiększenia produkcji ze źródeł odnawialnych.  Do 2030 r. OZE mają stanowić 32 proc. miksu energetycznego UE. Te rozbieżności widać szczególnie w podejściu władz Polski i Niemiec do polityki energetycznej, czego wyrazem jest m.in. stosunek do projektu Nord Stream 2, energetyki atomowej czy OZE.

Oprócz Jerzego Kurelli głos zabiorą także: Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl, Cornelius Ochmann, dyrektor zarządzający w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz prof. Andrzej Zybertowicz, doradca Prezydenta RP. Komentarz: Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka „Dziennika Gazety Prawnej”.

Dyskusję będzie moderował Andrzej Godlewski, wykładowca Uniwersytetu SWPS.

Paneliści będą starali się odpowiedzieć na następujące pytania:

•             Na ile dotychczasowa realizacja celów unii energetycznej rzeczywiście służy powstaniu Europy solidarnej i niezależnej pod względem energetycznym? Jakie korekty są w tym względy konieczne i jakie działania powinna podjąć Polska?

•             Na ile trwała będzie transformacja energetyczna Niemiec, którą zainicjowała kanclerz Angela Merkel? Jaki jest wpływ Niemiec na strategię energetyczną UE?

•             W jakim zakresie można pogodzić w dużej części rozbieżne polskie i niemieckie interesy w polityce energetycznej? W jakim stopniu mogą temu służyć instytucje UE?

•             Mimo zmian ekip rządzących Polska konsekwentnie realizuje politykę dywersyfikacji dostaw gazu. Na ile możliwe jest wypracowanie podobnego konsensusu ponadpartyjnego także w sferze innych polityk energetycznych, w tym m.in. programu atomowego?

•             UE traktuje nie tylko politykę Rosji, ale również działania Chin jako dominującego producenta baterii elektrycznych jako wyzwanie dla bezpieczeństwa energetycznego. Jaka powinna być odpowiedź Unii na ekspansję mocarstw w tej dziedzinie?

•             Jakie znaczenie dla Europy może mieć sojusz energetyczny ze Stanami Zjednoczonymi? D

Debata odbywa się w cyklu dyskusji o najważniejszych wyzwaniach dla Polski i Europy w ramach projektu FORUM Dialog+, realizowanego i we współpracy z Fundacją Adenauera i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Debata jest otwarta dla mediów i ekspertów.

Rejestracja pod adresem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUbWpt180LZb3_JbGFq5bpq92q_hD-0pvy44QVlOmcMUTX_A/viewform. Zgłoszenia można także wysyłać na adres: marta.artman@klaxon.pl