„Media i gospodarka – czy jedziemy tym samym torem?” – raport pokonferencyjny

Browse By

Zamieszczamy podsumowanie panelu dyskusyjnego pt. „Media i gospodarka – czy jedziemy tym samym torem?”, który odbył się podczas Welconomy Forum w Toruniu 18 marca br.
W gronie przedstawicieli świata biznesu i mediów dyskutowano nad budową dobrych i etycznych relacji między obiema sferami. Raport poświęcony jest najważniejszym problemom poruszanym podczas dyskusji.

Pełna treść raportu: http://instytutstaszica.org/wp-content/uploads/2019/03/Raport-pokonferencyjny-media-i-gospodarka.docx-1.pdf