Browse By

RAPORTY

Regulacja, nadregulacja, misja

Biała Księga Instytutu Staszica poświęcona regulacjom dotyczącym SKOK

Krajowy System Poboru Opłat. Czy nastąpiła dobra zmiana

Analiza Instytutu Staszica poświęcona funkcjonowaniu Krajowego Systemu Poboru Opłat w latach 2011-2019, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania po przejęciu zadań operatora systemu przez GITD.

Raport pokonferencyjny – media i gospodarka.docx 

Raport poświęcony problemom na linii media-biznes, media-odbiorcy.

Między PRL-em a III RP – prawne, społeczne i kulturowe aspekty polityki alkoholowej w Polsce 

Opracowanie ma na celu analizę regulacji prawnych i praktyki w zakresie polityki alkoholowej, stylów życia, konsumpcji oraz aspektów społecznych wraz z rekomendacjami w tym zakresie.

Rynek pożyczek konsumenckich 2019 – Analiza IS

Opracowanie Instytutu Staszica, poświęcone rynkowi pożyczek konsumenckich w kontekście projektu ustawy „antylichwiarskiej” autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości

ANALIZA_VAT_NAPOJE_Instytut Staszica_24.01.2019

Analiza Instytutu Staszica poświęcona skutkom planowanego wprowadzenia wyższej stawki VAT na nektary owocowe oraz niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi co najmniej 20 proc. składu surowcowego

Dekoncentracja rynku mediów w Polsce – punkt wyjścia

Opracowanie poświęcone strukturze polskiego rynku mediów w kontekście planów jego dekoncentracji (polonizacji). Autorem jest prezes IS medioznawca dr Marek Palczewski.

Exit tax – między unijnymi wymogami a szkodliwą nadregulacją

Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 24.08.2018 r.

Analiza_IS_Nadregulacja_VII.2018

Analiza poświęcona skutkom planowanego wprowadzenia ustawowego zakazu stosowania opakowań papierosów typu slim na terytorium Polski

RAPORT_Dzienniki Opinii 2017

Analiza treści informacyjnych i publicystycznych czterech polskich dzienników: „Dziennika Gazety Prawnej”, „Gazety Wyborczej”, „Polski the Times” i „Rzeczpospolitej”. Zakres tematyczny dotyczy trzech ważnych w politycznym życiu kraju wydarzeń: wyboru Donalda Tuska na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej, uchwalenia ustaw dotyczących sądów i towarzyszących temu protestów latem br. oraz wizyty w Warszawie prezydenta USA Donalda Trumpa (czas powstania listopad – grudzień 2017).

Koncentracja mediów i jej zapobieganie we Francji i Niemczech

Raport poświęcony sytuacji własnościowej mediów we Francji i Niemczech oraz opisujący teorię i praktykę funkcjonowania przepisów antykoncentracyjnych w tych krajach  – (czas powstania luty-marzec 2017)