Browse By

Ludzie Instytutu

dsc_02801

Prof. Agnieszka Domańska – prezes Instytutu Staszica, Adiunkt Instytutu Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Zarządu Krajowego oraz Rady Naukowej PTE. Zainteresowania badawcze: Makroekonomia gospodarki otwartej, w szczególności zagadnienia polityki gospodarczej -jej skuteczności i uwarunkowań w gospodarkach otwartych, znaczenie międzynarodowych współzależności dla efektywności polityki fiskalnej państwa, polityka gospodarcza a udział kraju w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych, rozprzestrzenianie się kryzysów regionalnych i globalnych.

img_5418

Dr Dawid Piekarz – wiceprezes Instytutu Staszica, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, zajmuje się głównie problematyką bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego a także polityką transportową i infrastrukturalną. Specjalizuje się także w komunikacji strategicznej i antykryzysowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował m.in. w PKN ORLEN, biorąc udział w najważniejszych procesach akwizycyjnych Koncernu oraz projektach infrastrukturalnych. Ponadto pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej i PKP S.A., realizował także projekty dla Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa i Kopex ExCoal

Dr Marek Palczewski – prezes Instytutu Staszica. Dziennikarz, medioznawca, adiunkt Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, doktor nauk humanistycznych.

Dr hab. Marek Palczewski – dziennikarz, medioznawca, adiunkt Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, doktor habilitowany w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

kurella

Jerzy Kurella – manager z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Radca prawny. Magister praw Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji, ze specjalizacją prawo finansowe (1998). Specjalista w zakresie prowadzenia złożonych przedsięwzięć gospodarczych. Od 2002 do 2007 zawodowo związany z PGNiG S.A., gdzie przeszedł całą ścieżkę zawodową od radcy prawnego aż do Dyrektora Zarządzającego ds. Obsługi Prawnej i Dyrektora Zarządzającego ds. Negocjacji. W latach 2007-2008 Wiceprezes Zarządu koncernu energetycznego BOT Górnictwo i Energetyka S.A. (obecnie PGE S.A.), odpowiadający za Strategię i Rozwój. W latach 2008-2009 Prezes Zarządu Wojskowego TBS „Kwatera” Sp. z o.o. Od 2009 do 2012 Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialny m.in. za obszar rozwoju produktów, współpracę z samorządami i wsparcie polskiego eksportu. Od 2013 do końca 2014 r. Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A., pełniący również funkcję p.o. Prezesa Zarządu PGNiG S.A., odpowiadający za najistotniejsze projekty strategiczne GK PGNiG, w tym przede wszystkim z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Kraju. Pod koniec 2015 r. Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Wyróżniony przez Bloomberg Businessweek Polska tytułem Najlepszego Menedżera 2015. Wychowawca młodzieży w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie oraz filister Korporacji Akademickiej „Arkonia”(rok zał. 1879).

Olga I

Olga Doleśniak-Harczuk – absolwentka germanistyki, slawistyki i romanistyki Humboldt Universitӓt zu Berlin, korespondentka mediów polskich z Niemiec i Bałkanów. Specjalizuje się w tematach europejskich ze szczególnym naciskiem na kwestie niemieckie. Obszar zainteresowań: niemiecki rynek mediów, dezinformacja w środkach masowego przekazu, kryzys imigracyjny w Europie – jego źródła, implikacje, konsekwencje demograficzne i gospodarcze; bezpieczeństwo europejskie; ewolucja struktury handlu w Europie po II wojnie światowej. Ponadto: polityka, języki orientalne i Turcja. Wicenaczelna miesięcznika „Nowe Państwo“ i dziennika „Gazeta Polska Codziennie”.

dr Piotr Luczuk foto do prasy 2.

Dr Piotr Łuczuk – medioznawca, publicysta, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa. Adiunkt w Katedrze Internetu i Komunikacji Cyfrowej Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. W pracy naukowo badawczej zajmuje się również kwestią wizerunku i marketingu politycznego oraz zjawiskami dotyczącymi wpływu nowoczesnych technologii na komunikację społeczną. W wydawnictwie Biały Kruk ukazał się debiut książkowy „Cyberwojna. Wojna bez amunicji?” Obszar zainteresowań: cyberbezpieczeństwo, rozwój rynku medialnego, wojna informacyjna i dezinformacja, wizerunek i marketing polityczny, nowe technologie.

DK_2

Dorota Kaczyńska – Dziennikarz, analityk. Specjalizuje się przede wszystkim w tematyce skoncentrowanej na branży budowlanej, rynku finansowo-inwestycyjnym oraz w obszarze samorządów terytorialnych. Wieloletni współpracownik „Pulsu Biznesu”, „Rzeczpospolitej” i „The City”. Jej publikacje pojawiały się również na łamach „Gazety Giełdy Parkiet”, „Bloomberg Businessweek Polska”, „Wprost” a także „Gazety Samorządu i Administracji” oraz w „Biuletynie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” wydawanego przez Związek Powiatów Polskich. Wyróżniona nagrodami przyznawanymi przez Polską Federację Rynku Nieruchomości oraz medalem „Zasłużony Dla Polskiego Rynku Nieruchomości Pro Aequo Et Bono”.

Adam Chodorowski

Mgr inż. Adam Chodorowski, ekspert w zakresie budownictwa i ekologii. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Laureat I Nagrody Fundacji im. W. Straszyńskiego z zakresu konstrukcji budowlanych. Jest dyrektorem technicznym i głównym konstruktorem w firmie Eutherm. Realizował projekty związane z modernizacją sieci przesyłowych ciepłowniczych Opracował system elewacji typu Veture, certyfikowany zgodnie z normami ITB (wg ETAG 017) i wdrożył go do produkcji.