Ludzie Instytutu

img_5418

Dr Dawid Piekarz – wiceprezes Instytutu Staszica, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, zajmuje się głównie problematyką bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego a także polityką transportową i infrastrukturalną. Specjalizuje się także w komunikacji strategicznej i antykryzysowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował m.in. w PKN ORLEN, biorąc udział w najważniejszych procesach akwizycyjnych Koncernu oraz projektach infrastrukturalnych. Ponadto pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej i PKP S.A., realizował także projekty dla Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa i Kopex ExCoal

Michał Jaszczyński

Michał Jaszczyński – doradca podatkowy, absolwent Szkoły Głównej Handlowej (kierunek: Finanse i rachunkowość) a także Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiował również na Northeastern Illinois University w Chicago, doktorant w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, od 6 lat związany z doradztwem podatkowym w zakresie podatków pośrednich.

Dr Marek Palczewski – prezes Instytutu Staszica. Dziennikarz, medioznawca, adiunkt Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, doktor nauk humanistycznych.

Dr Marek Palczewski – prezes Instytutu Staszica. Dziennikarz, medioznawca, adiunkt Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, doktor nauk humanistycznych.

dsc_02801

Prof. Agnieszka Domańska – Adiunkt Instytutu Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Zarządu Krajowego oraz Rady Naukowej PTE. Zainteresowania badawcze: Makroekonomia gospodarki otwartej, w szczególności zagadnienia polityki gospodarczej -jej skuteczności i uwarunkowań w gospodarkach otwartych, znaczenie międzynarodowych współzależności dla efektywności polityki fiskalnej państwa, polityka gospodarcza a udział kraju w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych, rozprzestrzenianie się kryzysów regionalnych i globalnych.

kurella

Jerzy Kurella – manager z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Radca prawny. Magister praw Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji, ze specjalizacją prawo finansowe (1998). Specjalista w zakresie prowadzenia złożonych przedsięwzięć gospodarczych. Od 2002 do 2007 zawodowo związany z PGNiG S.A., gdzie przeszedł całą ścieżkę zawodową od radcy prawnego aż do Dyrektora Zarządzającego ds. Obsługi Prawnej i Dyrektora Zarządzającego ds. Negocjacji. W latach 2007-2008 Wiceprezes Zarządu koncernu energetycznego BOT Górnictwo i Energetyka S.A. (obecnie PGE S.A.), odpowiadający za Strategię i Rozwój. W latach 2008-2009 Prezes Zarządu Wojskowego TBS „Kwatera” Sp. z o.o. Od 2009 do 2012 Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialny m.in. za obszar rozwoju produktów, współpracę z samorządami i wsparcie polskiego eksportu. Od 2013 do końca 2014 r. Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A., pełniący również funkcję p.o. Prezesa Zarządu PGNiG S.A., odpowiadający za najistotniejsze projekty strategiczne GK PGNiG, w tym przede wszystkim z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Kraju. Pod koniec 2015 r. Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Wyróżniony przez Bloomberg Businessweek Polska tytułem Najlepszego Menedżera 2015. Wychowawca młodzieży w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie oraz filister Korporacji Akademickiej „Arkonia”(rok zał. 1879).

olga foto_1

Olga Doleśniak-Harczuk – absolwentka germanistyki, slawistyki i romanistyki Humboldt Universitӓt zu Berlin, korespondentka mediów polskich z Niemiec i Bałkanów. Specjalizuje się w tematach europejskich ze szczególnym naciskiem na kwestie niemieckie. Obszar zainteresowań: niemiecki rynek mediów, dezinformacja w środkach masowego przekazu, kryzys imigracyjny w Europie – jego źródła, implikacje, konsekwencje demograficzne i gospodarcze; bezpieczeństwo europejskie; ewolucja struktury handlu w Europie po II wojnie światowej. Ponadto: polityka, języki orientalne i Turcja. Wicenaczelna miesięcznika „Nowe Państwo“ i dziennika „Gazeta Polska Codziennie”.

dr Piotr Luczuk foto do prasy 2.

Dr Piotr Łuczuk – medioznawca, publicysta, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa. Adiunkt w Katedrze Internetu i Komunikacji Cyfrowej Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. W pracy naukowo badawczej zajmuje się również kwestią wizerunku i marketingu politycznego oraz zjawiskami dotyczącymi wpływu nowoczesnych technologii na komunikację społeczną. W wydawnictwie Biały Kruk ukazał się debiut książkowy „Cyberwojna. Wojna bez amunicji?” Obszar zainteresowań: cyberbezpieczeństwo, rozwój rynku medialnego, wojna informacyjna i dezinformacja, wizerunek i marketing polityczny, nowe technologie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Chodorowski

Mgr inż. Adam Chodorowski, ekspert w zakresie budownictwa i ekologii. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Laureat I Nagrody Fundacji im. W. Straszyńskiego z zakresu konstrukcji budowlanych. Jest dyrektorem technicznym i głównym konstruktorem w firmie Eutherm. Realizował projekty związane z modernizacją sieci przesyłowych ciepłowniczych Opracował system elewacji typu Veture, certyfikowany zgodnie z normami ITB (wg ETAG 017) i wdrożył go do produkcji.