Browse By

Daily Archives: 9 lutego 2021

Stanowisko Instytutu Staszica w związku z akcją dyskredytowania karabinka GROT

Silny przemysł zbrojeniowy – sprawa, która powinna łączyć Silny, nowoczesny przemysł zbrojeniowy w Polsce jest elementem narodowego bezpieczeństwa. Znalazło to zresztą odzwierciedlenie w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, wedle której priorytetem jest „zbudowanie zdolności do rozwoju technologii oraz do produkcji zasobów strategicznych w czasie pokoju, kryzysu i wojny”.