Browse By

Daily Archives: 15 października 2020

Patrząc za Bug – debata o polskiej polityce wschodniej

Rok 2020, m.in. z uwagi na obecne wydarzenia na Białorusi, jest wyjątkowy dla polskiej polityki zagranicznej, a szczególnie polityki wschodniej. W środę 14 października Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego oraz Instytut Staszica zorganizowały transmitowaną on line debatę: „Patrząc za Bug – czy Polska ma wizję