Dekoncentracja mediów? Warto sięgnąć po analizy Instytutu Staszica!

Browse By

Temat ustawowej dekoncentracji na polskim rynku mediów odżył po wyborach prezydenckich. Zdaniem komentatorów może stać się jednym z głównym tematów politycznych na jesieni. Tym, którzy śledzą i będą śledzić tę dyskusję, a także tym, którzy chcą brać w niej aktywnie udział, przypominamy trzy opracowania eksperckie Instytutu Staszica, ogłoszone w ostatnich latach. Zawierają one interesujące dane i informacje, dotyczące regulacji w wybranych państwach europejskich, a także obiektywizmu polskich mediów.

W listopadzie 2018 r. ogłoszono opracowaną przez ówczesnego prezesa IS (a dzisiaj jego eksperta), medioznawcę dr Marka Palczewskiego analizę Dekoncentracja rynku mediów w Polsce – punkt wyjścia. Raport Instytutu Staszica poświęcony strukturze polskiego rynku mediów w kontekście planów jego dekoncentracji (polonizacji). Wskazano w nim m.in. drogę do nieideologicznej i pozbawionej politycznych konotacji dekoncentracji mediów:

http://instytutstaszica.org/wp-content/uploads/2017/03/Dekoncentracja-rynku-medi%C3%B3w-w-Polsce-punkt-wyj%C5%9Bcia.pdf

W grudniu 2017 r. opublikowany został raport Dzienniki opinii 2017 – analiza obiektywizmu przekazów medialnych, opracowany przez dr Marka Palczewskiego i dr Andrzeja Rostockiego, przy współpracy mgr Jana Rostockiego. Analiza była odpowiedzią na pojawiające się w przestrzeni publicznej zarzuty, że obiektywizm mediów jest związany ze strukturą właścicielską ich wydawców:

http://instytutstaszica.org/wp-content/uploads/2017/12/RAPORT_Dzienniki-Opinii-2017.pdf

Unikalnym opracowaniem jest opracowany również w 2017 r. raport pt. Koncentracja kapitału w mediach i jej zapobieganie we Francji oraz w Niemczech, gdzie można znaleźć szczegółowe omówienie regulacji prawnych w tych dwóch państwach:

http://instytutstaszica.org/wp-content/uploads/2017/03/IS_koncentracja_mediow_i_jej_zapobieganie_we_Francji_i_Niemczech.pdf

Zachęcamy do lektury i cytowania!