Polski system ochrony zdrowia czeka na dalsze sukcesy

Browse By

Wszyscy powinniśmy dbać o zdrowie, a my – specjaliści musimy odpowiedzialnie mówić o tym, co nam doskwiera w organizacji jego ochrony w naszym społeczeństwie. Musimy odpowiedzieć na pytanie: co my możemy zrobić jako eksperci nauki i medycyny, organizacji opieki medycznej? Co możemy zmienić w swoim najbliższym otoczeniu, żeby zachęcić Polaków do większej aktywności i przestrzegania zaleceń? Zdajemy sobie sprawę, iż od nas wiele zależy, ale jednocześnie mamy świadomość, że nie ma gotowych recept na wszystko. O problemach i możliwościach ich rozwiązania dyskutowaliśmy podczas Kongresu Zdrowie Polaków, który w listopadzie zorganizowaliśmy w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Idea Kongresu zrodziła się podczas naszej, odbywanej corocznie od kilku lat, trasy badań medycznych w Polsce wraz z „Latem z radiem”. Zaczynaliśmy w wąskim gronie otolaryngologów, audiologów, foniatrów, otolaryngologów dziecięcych – to m.in. te dziedziny, które ja reprezentuję. Z czasem dołączyli do nas znakomici, zaangażowani specjaliści z zakresu: stomatologii, periodontologii, chirurgii szczękowej, ogólnej i naczyniowej, kardiologii, okulistyki, neurologii, hematologii, onkologii, dermatologii, pediatrii, psychiatrii, rehabilitacji, żywienia i wielu innych.

Nasze bezpośrednie kontakty z mieszkańcami setek miejscowości przyniosły określoną pomoc dziesiątkom tysięcy osób rocznie, a za pośrednictwem mediów – udało nam się dotrzeć do milionów. Zrozumieliśmy, jak ważne było dla nas wsłuchanie się w potrzeby ludzi – nie w naszych klinikach i świetnie wyposażonych gabinetach, ale gdy przyjechaliśmy do ich miejsc zamieszkania rozrzuconych po całej Polsce mobilnymi centrami medycznymi. Wtedy ci ludzie, często całe rodziny, otwierali się i mówili nam o swoich problemach, o swoich oczekiwaniach. Można było im przekazać zalecenia opisane i rekomendowane od lat: jak w codziennym życiu kształtować postawy prozdrowotne, jak ważne jest wzajemne wspieranie się rodzin oraz solidarność pokoleniowa. Jesteśmy społeczeństwem, w którym mamy szansę nie tylko tę solidarność utrzymać, lecz także możemy ją rozwinąć i wzmocnić. Wskazywaliśmy na potrzebę organizacji programów profilaktycznych, takich jak np. powszechne badania przesiewowe i traktowania naszego zdrowia jako wielkiego osobistego kapitału. Cele te – wielospecjalistyczne wsparcie zdrowia Polaków – były również przesłaniem Kongresu.

Prof. Henryk Skarżyński

Dyrektor Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu