Jerzy Kurella o odpowiedzialności ekologicznej

Browse By

Na portalu energetyka24.com opublikowany został artykuł Jerzego Kurelli, eksperta Instytutu Staszica ds. energetycznych, w którym analizowane jest znaczenie podpisanej „Karty Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce”, oraz nowej doktryna kościoła w zakresie ochrony klimatu przedstawionej na Synodzie Amazońskim.

Mając na względzie wyzwania klimatyczne oraz postępującą w wielkim tempie degradację środowiska, Pracodawcy RP uznali, że brak działań, bezczynność i ignorowanie tego problemu, będzie miało katastrofalne skutki dla całej ludzkości, którego konsekwencje odczujemy my sami i nasze dzieci. Wobec takich wyzwań nikt nie powinien być obojętny, a na pracodawcach i przedsiębiorcach spoczywa szczególna odpowiedzialność za takie prowadzenie biznesu, aby jak najszybciej i w jak największym stopniu doprowadzić do neutralności klimatycznej, która powinna być wpisana do misji ich firm – zauważa Jerzy Kurella.

Synod Amazoński wezwał do upowszechnienia „nawrócenia ekologicznego”, które wymaga zmiany dotychczasowego modelu życia u bardzo wielu mieszkańców naszej Planety. Aby to było możliwe, katecheci mają być kształceni zgodnie z założeniami ekologii integralnej, a do doktryny ma być wprowadzony „grzech ekologiczny”, polegający na niszczeniu środowiska naturalnego czy braku szacunku do przyrody – stwierdza ekspert Instytutu Staszica.

Czytaj więcej na www.energetyka24.com:https://www.energetyka24.com/kurella-odpowiedzialnosc-ekologiczna-jako-wyzwanie-na-xxi-wiek