Instytut Staszica w gronie sygnatariuszy-inicjatorów Karty Edukacji Ekologicznej

Browse By

6 listopada br. w Brukseli podczas konferencji „Neutralność klimatyczna do 2050 roku z perspektywy biznesu”, organizowanej przez Pracodawców RP wspólnie z Grupą Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, zaprezentowana została Karta Edukacji Ekologicznej. Jednym z sygnatariuszy-inicjatorów Karty jest Instytut Staszica.

Jak podkreślił podczas konferencji prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, dokument stanowi mapę drogową dla polskich przedsiębiorców i pracodawców, którzy są świadomi, jak fundamentalne znaczenie dla naszej przyszłości ma neutralność klimatyczna. Karta wprowadza dążenie do neutralności klimatycznej jako element misji przedsiębiorstw, a także zasadę „integralności proekologicznej”, której należy przestrzegać zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.

Karta ma otwartą formułę i do jej sygnatariuszy może dołączyć dowolny podmiot.

W gronie 33 sygnatariuszy-inicjatorów Karty Edukacji Ekologicznej są, oprócz IS, m.in. Bank Ochrony Środowiska, Deloitte, PKN Orlen, Instytut Energetyki Odnawialnej, PKO Bank Polski, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.