Godło „Teraz Polska” – certyfikat wysokiej jakości

Browse By

Rozmowa z Michałem Lipińskim, dyrektorem Konkursu „Teraz Polska”

Rozpoczynająca się nowa edycja Konkursu „Teraz Polska” będzie wyjątkowa, bo jubileuszowa. Jak te trzydzieści edycji można przedstawić w liczbach?

Od pierwszej edycji konkursu „Teraz Polska”, która miała miejsce w 1993 roku oceniliśmy blisko 6 000 zgłoszeń, reprezentujących w zasadzie wszystkie branże polskiej gospodarki. Nagrodzonych zostało 721 Laureatów. Najwięcej nagród zdobyli przedstawiciele sektora budowlanego, spożywczego i chemii przemysłowej. Od samego początku trwania konkursu o nagrodę „Teraz Polska” ubiegały się zarówno małe, lokalnie działające firmy, jak i największe polskie marki, obecne na wielu rynkach zagranicznych. Ta tendencja jest widoczna również dzisiaj i wynika z faktu, że nagroda jest przyznawana za jakość produktu lub usługi, a ona nie zależy od wielkości firmy. Wśród Laureatów znaleźć można firmy, które startowały i wygrywały w konkursie więcej niż jeden raz. Rekordziści, m.in. MOKATE, GERLACH, Spółdzielnia LAZUR, OSM Koło, czy poznańska firma PROTE Technologie dla Środowiska zdobywali Godło „Teraz Polska” czterokrotnie, dla 4 różnych produktów. Jest to najlepszym dowodem na to, że znak „Teraz Polska” jest efektywnym narzędziem promocyjnym i przynosi Laureatom realne korzyści.   

Fenomenem „Teraz Polska” jest zbudowanie i utrzymanie przez trzydzieści lat wysokiej rozpoznawalności i wiarygodności Godła wśród Polaków. Jak wygląda ona obecnie?

Godło „Teraz Polska” należy do najlepiej rozpoznawalnych logotypów promocyjnych w Polsce. Od lat w badaniach ankietowych odsetek osób, która deklaruje jego znajomość utrzymuje się powyżej 70%. Nie inaczej było w tym roku. Według badań zrealizowanych we wrześniu br. przez Centrum Badań i Analiz Rynku ASM, blisko 72% respondentów prawidłowo rozpoznaje znak „Teraz Polska”. Ankietowani, którzy zadeklarowali znajomość logo „Teraz Polska” zostali poproszeni o wymienienie nazw produktów, firm lub po prostu branż z którymi kojarzą ten symbol. 74,4% badanych była w stanie podać takie marki lub grupy produktowe. Największy odsetek wskazań dotyczył produktów spożywczych oraz budowlanych. Najczęściej wskazywanymi markami kojarzonymi z „Teraz Polska” były firmy: Blachy Pruszyński, Mlekovita oraz Atlas. Co ciekawe ta ostatnia marka nie posługuje się znakiem od ponad 10 lat, ale jak pokazują wyniki badań nadal jest z nim łączona przez wielu konsumentów.

Poprosiliśmy także ankietowanych o odpowiedź na dwa pytania, które nie tylko potwierdzają wysoką rozpoznawalność znaku „Teraz Polska”, ale przede wszystkim potwierdzają jego wartość jako narzędzia promocyjnego, skutecznie wspierającego sprzedaż oraz markę posługującej się nim firmy.

79,3% respondentów uważa, że logo „Teraz Polska” jest dobrym sposobem oznaczania wysokiej jakości polskich produktów i usług. 77% respondentów zadeklarowało, iż znak „Teraz Polska” umieszczony na opakowaniu produktu zachęca ich do zakupu.

Co tak naprawdę daje godło „Teraz Polska” firmie? Mniejszym pomaga w promocji, ale największym? Bo przecież wśród laureatów są również rynkowi liderzy.

Znak „Teraz Polska” stanowi dla firm umieszczających go na swoich produktach i usługach proste i czytelne potwierdzenie wysokiej jakości oferty. Jest to szczególnie istotne w kontekście deklaracji dotyczących aktualnych decyzji zakupowych i poszukiwania przede wszystkim produktów charakteryzujących się wysoką jakością. Uważam, że te kwestie są ważne zarówno dla właściciela małej rodzinnej firmy, działającej lokalnie, jak i dla osoby zarządzającej dużym przedsiębiorstwem. W kontekście deklaracji konsumentów, o których mówiłem w poprzednim pytaniu możemy stwierdzić, że „Teraz Polska” to wyjątkowe narzędzie promocyjne, które w skuteczny sposób zachęca klientów do zakupu oznaczonych nim produktów oraz jest potwierdzeniem wysokiej jakości oraz polskiego pochodzenia. To znak pozwalający wyróżnić ofertę i markę firmy w sposób wyjątkowy.

Od kilku lat Konkursowi „Teraz Polska” towarzyszy Konkurs „Wybitny Polak”. Co Was skłoniło do podjęcia tej inicjatywy?

Wielokrotnie słyszeliśmy opinię, że co prawda nasz kraj nie dorobił się jeszcze produktu, który byłby marką rozpoznawalną na całym świecie i kojarzoną z Polską, ale posiada niezwykły potencjał ludzki, który ma szansę stać się swego rodzaju promotorem Polski na arenie międzynarodowej.  Zarówno Polacy mieszkający w kraju, jaki i wielu naszych rodaków, rozsianych po całym świecie poprzez swoje dokonania zawodowe, sukcesy i zaangażowanie prospołeczne przyczynia się do umacniania pozytywnego wizerunku Polski na świecie. 10 lat temu Fundacja „Teraz Polska” postawiła sobie za cel prezentować i honorować te osoby, które dzięki swej działalności stają się ambasadorami marki Polska na świecie. Raz w roku przy okazji Gali „Teraz Polska” w Teatrze Wielkim nagradzamy osoby, które robią to najefektywniej. Warto wspomnieć, że wśród Laureatów są zarówno Polacy mieszkający w kraju, jak i osoby na stałe przebywające poza jego granicami. Fundacja współpracuje z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz organizacjami polonijnymi, które rekomendują kandydatów do nagrody Wybitny Polak. W dziesięciu edycjach tego konkursu nagrodę otrzymało 26 wspaniałych Polaków, którzy poprzez swoje dokonania i sukcesy promują Polskę na świecie. Są wśród nich m.in.: Adam Małysz, Kamil Stoch, Marcin Gortat, Krzysztof Penderecki, ks. prof. Michał Heller, Andrzej Wajda, Jan A.P. Kaczmarek, Jerzy Skolimowski.

I na koniec pytanie o jeszcze jedną z wielu aktywności Fundacji – magazyn „Teraz Polska”. Kto po niego sięga i kto gości na jego łamach?

Magazyn „Teraz Polska” to wydawana w cyklu kwartalnym publikacja, wymyślona i zainicjowana przez prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztofa Przybyła, który pełni też rolę redaktora naczelnego. Fundacja „Teraz Polska” od 30 lat nagradza najlepsze na rynku produkty, usługi i innowacje. Ale chcemy postrzegać naszą działalność jako część szerszej misji, związanej również z wpływem na kulturę i na obyczaje Polaków. Biznes etyczny, dbanie o środowisko naturalne, o społeczność lokalną, wzrost zaufania w gospodarce i społeczeństwie, podkreślanie roli kultury i wyławianie z szumu informacyjnego światłych idei rozwojowych – to obszary, w których Fundacja „Teraz Polska” chce być obecna, by dzielić się doświadczeniem 30 lat działalności. Temu właśnie służy magazyn „Teraz Polska” (wraz ze stroną www.magazynterazpolska.pl i aktywnością w mediach społecznościowych) – wynajduje najlepsze polskie przykłady nie tylko z obszaru przedsiębiorczości, ale także z obszaru idei, nauki, działalności twórczej oraz dokumentuje je i promuje. Nasz tytuł jest dystrybuowany podczas wydarzeń Fundacji, a także przez firmy i instytucje, z którymi współpracujemy oraz w formie wysyłkowej. Trafia do osób publicznych, do przedsiębiorców, decydentów, polityków, ludzi kultury, do odbiorców, którym zależy, by w Polsce działo się coraz lepiej.

Rozmawiał Radosław Konieczny

Zgłoszenia do jubileuszowej 30. edycji Konkursu „Teraz Polska” są przyjmowane do 31 stycznia 2020 roku a szczegóły dotyczące udziału znaleźć można na stronie www.terazpolska.pl