Dawid Piekarz nt. potrzeby równego traktowania instytucji finansowych

Browse By

Bez wątpienia słuszne są uprawnienia i intencje państwa do zwiększania norm ostrożnościowych, a nawet restrykcyjnej regulacji tego obszaru. Zastrzeżenie musi jednak budzić nierówne traktowanie różnego rodzaju instytucji spółdzielczych – jak banki spółdzielcze i SKOK-i. Przecież interesariusze wszystkich instytucji finansowych zasługują na równą ochronę – mówił  Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica w wywiadzie opublikowanym przez polskatimes.pl.

SKOK-i są istotnym i organicznym uzupełnieniem systemu bankowego – a nie jego częścią. (…) z jednej strony bank komercyjny i kasa mają nie tylko inny profil działalności, inny profil klienta i jego potrzeb, ale przede wszystkim zapewniają usługi finansowe osobom, które często nie są atrakcyjnym klientem dla sektora banków komercyjnych. Na rynku jest miejsce dla różnych form działalności – spójrzmy na rynek niemiecki i amerykański. Ale nikt nie powinien mieć taryfy ulgowej – stwierdza Dawid Piekarz.

Zapis całej rozmowy z Dawidem Piekarzem na: https://polskatimes.pl/dawid-piekarz-podstawa-to-rowne-traktowanie-instytucji/ar/c3-14510551