Fundacja im. Janusza Kurtyki – ambitna i aktywna

Browse By

Jedna z młodszych fundacji, ale mogąca się pochwalić ciekawymi projektami. Potencjał rozwoju – naprawdę duży. Powołana w 2016 roku Fundacja imienia Janusza Kurtyki ma ambicję wpłynąć na kształtowanie polskiej polityki historycznej, także poprzez aktywizację środowisk polskich za granicą.

Głównym celem Fundacji jest promocja polskiej historii i historiografii poza granicami kraju. Służyć temu ma przyznawanie Nagrody im. Janusza Kurtyki, którą wyróżniani są polscy badacze, autorzy prac kształtujących politykę historyczną. Niezależnie od tego, Fundacja stawia sobie za cel upamiętnienie dorobku naukowego prof. Kurtyki.

Lista nazwisk Rady Programowej Fundacji robi wrażenie – dość wymienić Krzysztofa Szwagrzyka, Andrzeja Nowaka, Andrzeja Chwalbę czy Zdzisława Krasnodębskiego.

Jednym z istotnych elementów, w oparciu o które Fundacja ma się rozwijać, jest osobista biblioteka tragicznie zmarłego profesora, przekazana przez jego rodzinę. W oparciu o ten kilkutysięczny księgozbiór ma powstać Instytut im. Janusza Kurtyki, współkształtujący w podmiotowy sposób polską politykę historyczną. Cel ambitny, ale – dodajmy od razu – wymagający znacznych i stałych środków finansowych oraz współdziałania specjalistów o różnych poglądach. Czy wokół Fundacji tkwiącej korzeniami w środowisku bliskim jednej opcji politycznej uda się taki ośrodek stworzyć? Warto trzymać kciuki, ale też trzeba być realistą…

Do tej pory odbyły się trzy edycje Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. W ostatniej, rozstrzygniętej w czerwcu br., wyróżniono pracę Damiana Markowskiego „Dwa powstania: bitwa o Lwów 1918”. Fundacja jest aktywna – organizuje spotkania, debaty, patronuje inicjatywom w całym kraju. Widać, że zaangażowani są w nią ludzie z pasją.

Fundacja jest kluczowym animatorem projektu „Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej”, którego głównym celem jest stworzenie miejsca dyskusji i edukacji obywatelskiej.

Warto śledzić nowe przedsięwzięcia i od czasu do czasu zaglądać na stronę: www.fundacjakurtyki.pl

(rk)