„Bezpieczeństwo surowcowe Polski: ropa i gaz” – relacja z debaty

Browse By

Polska poradziła sobie z zamknięciem przepływu ropy rurociągiem „Przyjaźń”, czyli tradycyjnej i głównej drogi transportu rosyjskiej ropy do rafinerii w Płocku i Gdańsku.  Potrzebne są dodatkowe inwestycje na wypadek kolejnego tego typu kryzysu oraz nowe drogi importu gazu, by móc uniezależnić się od Rosji. To główne wnioski z debaty „Bezpieczeństwo surowcowe Polski: ropa i gaz”, zorganizowanej przez Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych pod patronatem medialnym BiznesAlert.pl. Jej uczestnicy dyskutowali m.in. o znaczeniu infrastruktury  naftowej i gazowej w Polsce – istniejącej i planowanej  oraz roli gazu w gospodarce i w walce ze smogiem. 

Jednym z panelistów był wiceprezes Instytutu Staszica dr Dawid Piekarz.

Zapraszamy do lektury relacji na stronach BiznesAlert.pl: http://biznesalert.pl/infrastruktura-kluczem-do-bezpieczenstwa-energetycznego-polska-gaz-ropa-energetyka/