Akcyza: podatkowy silnik państwa słabnie? Dawid Piekarz na portalu wGospodarce.pl

Browse By

Akcyza często uchodzi za podatek, który de facto utrzymuje państwo, i jest to stwierdzenie bliskie prawdy – akcyza z paliw, alkoholu i wyrobów tytoniowych jest swego rodzaju silnikiem podatkowym państwa. I jak to silnik – w niektórych krajach się zacina, a niektóre go tuningują…

Dawid Piekarz o tym jak wygląda polityka akcyzowa w Polsce, ale też innych krajach nalszego regionu na portalu wGospodarce.pl. Zapraszamy do lektury całości tekstu na: http://wgospodarce.pl/opinie/64750-akcyza-podatkowy-silnik-panstwa-slabnie