Bunt w mieście Łódź – co dalej z cenami energii? Komentarz eksperta IS na portalu Energetyka24.com

Browse By

Wydawało się, że polska energetyka przedryfuje bez stosownych rozporządzeń wykonawczych do „ustawy prądowej” z 28 grudnia 2018 r. Mało już kto pamięta, że do 1 kwietnia 2019 r. był zakreślony ustawowy termin, dla przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, do zmiany umów sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej, w zakresie stawek opłat lub cen, na takie jakie występowały najpóźniej 30 czerwca 2018 r.

(…)

Miasto Łódź uzasadniając swoją decyzję gospodarczą powołało się na przyrzeczenie publiczne złożone przez rząd, że nikt, w tym również samorządy oraz spółki komunalne, nie zapłaci więcej za energię elektryczną, a wszelkie dodatkowe koszty w tym zakresie będą zrekompensowane przez budżet państwa. Nie rozstrzygając obecnie czy miejski magistrat miał prawo postąpić w ten sposób, niewątpliwie mamy do czynienia z pogłębiającym się kryzysem wywołanym ustawą, która w zamierzeniu miała chronić odbiorców przed skutkami wzrostu cen rachunków za energię, a doprowadziła do niepewności cały sektor energetyki – pisze na portalu Energetyka 24.com ekspert Instytutu Staszica Jerzy Kurella. 

Zachęcamy do lektury!

Pełna treść komentarza na: https://www.energetyka24.com/autorzy/bunt-w-miescie-lodzco-dalej-z-cenami-energii