„Podatkowy hamulec czy podatkowe paliwo: polski system fiskalny a wsparcie rozwoju krajowej produkcji na przykładzie sektora spożywczego” – debata na SGH

Browse By

Instytut Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Instytut Staszica serdecznie zapraszają na debatę:

„Podatkowy hamulec czy podatkowe paliwo: polski system fiskalny a wsparcie rozwoju krajowej produkcji na przykładzie sektora spożywczego”

Debata odbędzie się w dniu 21 maja 2019 w sali G-223 (budynek główny Szkoły Głównej Handlowej. Al. Niepodległości 162, Warszawa, II piętro) w godz. 13.30-15.20

W trakcie debaty zaprezentowane zostaną najważniejsze aspekty prowadzonej obecnie polityki podatkowej, wprowadzone przez obecny rząd w trakcie jego kadencji zmiany w podatkach bezpośrednio wpływających na efektywność funkcjonowania różnych branż polskiego przemysłu, a także ich perspektywy rozwojowe i konkurencyjność międzynarodową.

Na debatę zostali zaproszeni:

 • prof. Witold Modzelewski, UW
 • prof. Agnieszka Domańska, SGH
 • prof. Feliks Grądalski, SGH
 • prof. Jacek Lipiec, SGH
 • prof. Krzysztof Jarosiński, SGH
 • dr Dawid Piekarz, Instytut Staszica
 • Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej
 • Julian Pawlak, prezes Krajowej Unii Producentów Soków
 • Krzysztof Krystowski, prezes Związku Klastrów Polskich

Planowane zagadnienia konferencji:

 • Niefiskalne skutki opodatkowania – wstęp teoretyczny
 • Podatki jako narzędzie ochrony krajowego rynku w państwach UE
 • Spór wokół matrycy VAT: analiza przypadku
 • Akcyza a kwestia promocji polskich alkoholi

Prosimy o potwierdzenie udziału w debacie do dnia 20.05.2019 r. pod adresem: kontakt@instytutstaszica.org