Jerzy Kurella w gronie prowadzących III Kongres Elektryki Polskiej

Browse By

Ekspert Instytutu Staszica – Jerzy Kurella – Zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenie Elektryków Polskich, będzie prowadził II panel otwarcia III Kongresu Elektryki Polskiej oraz całą sekcję I dotyczącą przemysłu.

III Kongres Elektryki Polskiej organizowany jest przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w roku Jubileuszu 100-rocznicy powstania SEP pod hasłem: „Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie.”

Wydarzenie odbędzie się 2-3 kwietnia 2019 r. w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria w Warszawie, gdzie przed wojną stał Pałac Kronenberga, w latach trzydziestych ubiegłego stulecia mieszcząca w swych wnętrzach między innymi siedzibę Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Podczas obrad organizatorzy planują przedyskutowanie szerokiego spektrum problematyki nowoczesnej elektryki – elektrotechniki, elektroenergetyki, elektroniki, informatyki i dyscyplin pokrewnych, a w tym nowe technologie w przemyśle.

Więcej na: http://3kep.sep.com.pl/