„Media i gospodarka – czy jedziemy tym samym torem?” – porozmawiajmy o przyszłości dziennikarstwa ekonomicznego podczas Welconomy Forum w Toruniu

Browse By

W dobie szybko rozwijającej się gospodarki, błyskawicznych zmian na rynku lokalnym i globalnym, coraz to nowych siatek pojęciowych, dziennikarstwo ekonomiczne staje przed wyjątkowo odpowiedzialnym wyzwaniem. Opisywanie zagadnień z zakresu ekonomii ma realny wpływ na kluczowe decyzje biznesu, organizacji gospodarczych i polskich rodzin. W gronie przedstawicieli świata biznesu i mediów będziemy chcieli porozmawiać nad budową dobrych i etycznych relacji między obiema sferami. Panel „Media i gospodarka – czy jedziemy tym samym torem?” podczas XXVI edycji Welconomy Forum (18 marca) adresowany jest również do dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych.

W przeszłości odbiorcy mediów niejednokrotnie sygnalizowali problemy z wiarygodnością czy wręcz zrozumieniem przekazu medialnego dotyczącego kwestii ekonomicznych. Najbardziej chyba znanym przykładem jest kwestia „kredytów frankowych”, gdzie duża część społeczeństwa obarczała współwiną media niedostatecznie – zdaniem tych odbiorców – informujące o konstrukcji ekonomicznej związanej z tą formą kredytowania, a także o ryzyku kursowym. Innym głośnym przykładem jest sprawa firmy Amber Gold, gdzie także media były obwiniane za spóźnione czy niedostateczne zajmowanie się sprawą, co zdaniem krytyków, przyczyniło się do tego, że część społeczeństwa podjęła fatalne dla siebie decyzje finansowe. Z drugiej strony dziennikarze często narzekają na kłopoty z komunikacją z biznesem czy prywatnymi lub publicznymi instytucjami związanymi z ekonomią.

Współpraca między obydwoma stronami jest tutaj kluczowa. Tylko za pomocą dialogu można określić wzajemne potrzeby i oczekiwania.

– Jesteśmy sobie potrzebni – świat przedsiębiorców i świat mediów. Dlatego musimy nauczyć się wzajemnie rozumieć, szanować swoje potrzeby, współpracować. Dotyczy to również mediów lokalnych i regionalnych – zaznacza jeden z zaproszonych panelistów – Krzysztof Gorzkowski (Kapsch Telematic Services).

Jest to o tyle istotne, że świat mediów przechodzi dziś wiele przeobrażeń, co wiąże się z pojawieniem nowych możliwości, jak i zagrożeń. Mowa tutaj zwłaszcza o rozwoju internetu.

– W czasach, gdy stawiane są ważne pytania dotyczące kondycji i przyszłości dziennikarstwa w ogóle m.in. o kreację newsów czy zmieniające się wartości informacyjne, dyskusja dotycząca takich tematów, jak przyszłość dziennikarstwa ekonomicznego, jest niezwykle ważna. Zwłaszcza, że coraz więcej treści, także ekonomicznych przenosi się do internetu. Ma to związek z demokratyzacją dziennikarstwa – dziś wszyscy rozmawiają o wszystkim. Różnice między profesjonalistami i amatorami się zacierają. Rodzi to naturalne pytania o poziom publikacji , szczególnie tych ekonomicznych, które niejednokrotnie opisują tematy skomplikowane i złożone – opisuje Marek Palczewski, prezes Instytutu Staszica.

Osobnym problemem jest kwestia „warszawocentryczności” polskich mediów. To w stolicy przede wszystkim rodzi się główny przekaz medialny, co powoduje, że lokalne środowiska gospodarcze czy społeczności mają często poczucie niedostrzegania ich problemów, inicjatyw, rzeczywistości.

– Panel „Media i gospodarka – czy jedziemy tym samym torem?” ma na celu pozwolić na wymianę doświadczenia, a także zasygnalizować najważniejsze obszary rodzące nieporozumienia, a także odczuwalne braki. Dlatego ważna będzie dla nas dyskusja z obecnymi na sali słuchaczami i ich refleksje dotyczące omawianych problemów. Szczególnie istotny będzie tutaj głos przedstawicieli mediów regionalnych i lokalnych. Wprawdzie większość newsów gospodarczych powstaje w Warszawie, jednak rodzą one skutki także dla lokalnych społeczności – podsumowuje Dyrektor Programu III Polskiego Radia, który będzie moderatorem panelu.

Wydarzenie odbędzie się 18 marca podczas Welconomy Forum w Toruniu w godz. 16:50 – 18:20, podczas III tury paneli dyskusyjnych. Hotel Copernicus, Toruń, ul. Bulwar Filadelfijski 11, Sala Luna C.

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

•        Hubert Biskupski – Zastępca Redaktora Naczelnego „Super Expressu” i Szef „Super Biznesu”

•        Krzysztof Gorzkowski – Head of Communication PR & Marketing Kapsch Telematic Services

•        Lesław Kretowicz – Prezes Zarządu i Zastępca Redaktora Naczelnego Agencji  ISBnews

•        Krzysztof Przybył – Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Głos w dyskusji zabiorą także:

•        Tomasz Kaczyński – Redaktor Ototorun.pl

•        Radosław Rzeszotek – Prezes Zarządu Fundacji Medium

RSVP: kontakt@instytutstaszica.org