Instytut Staszica pracuje nad analizą dotyczącą rynku medialnego