Wokół kupna kolekcji Czartoryskich – Stanowisko Instytutu Staszica