Polityka, strategia, siła – debata ekspertów Instytutu Staszica