Historia w cieniu Marszałka – spotkanie autorskie z Rafałem Ziemkiewiczem