Rozmawiajmy merytorycznie! – IS odpowiada Naczelnej Radzie Aptekarskiej

Browse By

medications-342474_960_720Naczelna Rada Aptekarska wydała stanowisko dotyczące opublikowanej przez Instytut Staszica analizy dotyczącej ram prawnych funkcjonowania samorządu aptekarskiego.

Rada w swoim stanowisku w ogóle nie odnosi się do argumentów i propozycji, które padają w treści stanowiska – nie podejmuje nawet próby merytorycznej polemiki ani nie wchodzi w dyskurs na temat prawnych regulacji działania samorządu aptekarskiego. NRA skupia się na zarzucie, że w „kierownictwie [Instytutu] nie ma osób posiadających doświadczenie w sektorze aptecznym oraz branży farmaceutycznej, a sama jednostka nie wydała ani jednej publikacji naukowej w tym obszarze”. Autorzy oświadczenia przeoczyli fakt, że nie dotyczy ono branżowej kazuistyki, ale działalności jednego z zawodowych samorządów – i to w obszarze ważnym zarówno dla gospodarki, jak i wszystkich obywateli. Mówiąc obrazowo – żeby domagać się uczciwości w życiu publicznym nie trzeba być specjalistą od prawa karnego ani konstytucjonalistą.

Zarzut – nie poparty żadnym argumentem ani cytatem – jakoby analiza Instytutu Staszica dyskredytowała środowisko aptekarskie powstał, cytując stanowisko NRA, w oderwaniu od rzeczywistości. Analiza przytacza jedynie opinie zwolenników reformy obecnego systemu i konkretne argumenty za zmianami. Warto dodać, że są one podnoszone również przez część z 30 tysięcy farmaceutów, w imieniu których gani nasz Instytut Rada.

Fakt, że podobnego zdania, co eksperci Instytutu Staszica są przedstawiciele innych think-tanków i organizacji publicznych przemawia – inaczej, niż chce NRA – za tym, by nad prezentowanymi argumentami poważnie się pochylić. Pełne emocji, a pozbawione merytoryki oświadczenie NRA pokazuje, że organy aptekarskiego samorządu nie są jeszcze do takiej dyskusji gotowe.