Stanowisko Instytutu Staszica w związku z pracami nad nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne