Opinia IS w sprawie wstrzymania Małego Ruchu Granicznego