IS w mediach: Piotr Gursztyn o potrzebie dekoncentracji władzy