Jak ograniczyć szarą strefę i przestępczość związaną z przemytem? – konferencja ekspercka Instytutu Staszica.

Browse By

Konferencja na ten temat odbyła się 16 grudnia w warszawskiej Galerii Delfiny. Prowadził ją wiceprezes IS Piotr Gursztyn. Wśród zaproszonych gości znaleźli się eksperci oraz dziennikarze.

Debata ekspercka IS - 16.12.2015

Debata ekspercka IS – 16.12.2015

Zdaniem Dawida Tokarza, „Puls Biznesu”,  w kwestii wyłudzeń w Polsce jest dużo do zrobienia. Dziennikarz mówił m.in. o problemach związanych z odwróconym VAT-em oraz wyłudzeniami na rynku paliw (straty z tego tytułu mają kosztować rocznie skarb państwa ok. 10 mld zł). Powodem tych drugich mają być m.in. za niskie sankcje – za koncesję na handel paliwami płaci się bowiem rocznie 10 mln zł, a kara za brak koncesji wynosi tylko 1 mln zł.

Dr Dominik Smyrgała, ekspert Instytutu Staszica i naukowiec z Collegium Civitas, dodał również, że „luka VAT-owska” stanowi 3 proc. polskiego PKB (ok. 56 mld zł), co z wraz ze stratami wynikającymi z nie płacenia CIT (46 mld zł) tworzy ogromną kwotą ponad 100 mld zł. Tymczasem w Niemczech kwota wyłudzeń związanych z VAT wynosi jedynie ponad 20 miliardów zł. Jego zdaniem problem mogłoby rozwiązać zmniejszenie VAT o 1/3 do 15%. Gdyby bowiem wszyscy w Polsce chcieli się rozliczać z podatków tak jak trzeba, większość by zbankrutowała. Uważa on, że dla zwykłych przedsiębiorców dewastująca wychowawczo jest represyjność aparatu państwowego. Przywołał tutaj przykład warsztatu samochodowego, któremu urzędnicy nakazali płacić podatek od nieruchomości także za parking wyłożony kostką brukową.

Nie do końca zgodził się z panelistami Andrzej Sadowski – prezydent Centrum Adama Smitha. Według niego problemem jest w tym, że VAT jest w Polsce przywilejem. Sama „szara strefa” nie jest problemem tylko rezultatem.

Dyskutujący odnieśli się także do propozycji rządowych wprowadzenia dodatku 500 zł na dziecko. Zamiast takiej koncepcji dr Smyrgała zaproponował stopniowe zwiększanie kwoty wolnej od podatku za kolejne dziecko.

* * *

Instytut Staszica to niezależny think-tank, zajmujący się kwestiami społecznymi w kontekście zrównoważonego rozwoju. W gronie współpracowników IS znajdują się publicyści, wykładowcy akademiccy, eksperci. Prezesem Instytutu jest dr Marek Palczewski.